Duurzaam bouwen

Van Kessel Bouw BV is vooruitstrevend als het om duurzaam bouwen gaat. Bij ieder project streven wij naar een zo laag mogelijke Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Eigen kennis en ervaring vullen wij aan met de specifieke kennis van specialisten. Daarmee realiseren wij voor u een woning of gebouw dat aan al uw eisen voldoet, energiezuinig is en een gezond leefklimaat heeft. We gaan een stapje verder dan gebruikelijk in de bouw. Wij nemen niet altijd letterlijk over wat er getekend staat. Als het beter kan adviseren wij u hierover en komen we met elkaar tot een optimale kwaliteit.

 

Luchtdicht bouwen

Luchtdicht bouwen is het minimaliseren van ongewenste luchtstromen door een huis of gebouw. Wilt u nog een stap verder gaan dan spreken we over de energieneutrale woning. Door luchtdicht te bouwen wordt voorkomen dat binnenstromende lucht verwarmd of gekoeld moet worden waarmee energieverspilling wordt voorkomen. Het energieverlies door luchtlekken kan oplopen tot 30 procent! Van Kessel Bouw BV heeft ruime ervaring met luchtdicht bouwen en kan u in alle bouwfasen van gedegen advies voorzien. Naast een dalende rekening voor de stookkosten, betekent luchtdicht bouwen ook een duidelijke toename aan woon/-werkcomfort door het wegvallen van hinderlijke tocht. CBS de Klingelenburg in Tuil is een project dat wij onder andere hebben gebouwd volgens de richtlijn luchtdicht bouwen. Voor meer informatie over luchtdicht bouwen kunt u kijken op de site van luchtdichtbouwen.nl

 

Energieneutrale woning

Van Kessel Bouw BV kan een huis zo bouwen of verbouwen, dat het net zoveel energie opwekt als het verbruikt. Dit soort energieneutrale woningen hebben geen – of een zeer lage – energierekening met behoud van al het wooncomfort. Energieneutrale huizen worden ook wel nulenergiewoning, passiefhuis, energiebalanswoning, of zelfvoorzienende woning genoemd. In een zogenoemd ‘passiefhuis’ wordt meestal iets meer energie verbruikt dan opgewekt. van Kessel Bouw BV heeft in opdracht van de gemeente Vucht 8 appartementen tot dit niveau gerenoveerd. Voor meer informatie over het passiefhuis de website van Milieucentraal.