Bouwend Nederland Vereniging van bouw en infrabedrijven

Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven. Ze werken aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving. Dit doen ze met behulp van drie kerntaken: belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice.,

 


VCA** & ISO 9001

Een opdrachtgever die risicovol werk uitbesteedt aan een aannemer met een VCA bedrijfscertificaat mag er op vertrouwen dat het uitbestede werk zodanig wordt uitgevoerd dat veiligheid, gezondheid en milieu niet in gevaar komen. Een onafhankelijk en objectief onderzoek, door een erkende certificatieinstelling, heeft dit immers aangetoond. Een ander belangrijk kenmerk van VCA bedrijfscertificering is dat er jaarlijks gecontroleerd wordt of het bedrijf nog aan alle VCA eisen voldoet, de aannemer staat dus als het ware “onder toezicht” van de instelling die het VCA certificaat heeft verstrekt.,

FSC / PEFC  Voor verantwoord bosbeheer.

Wereldwijd verdwijnen per minuut 36 voetbalvelden aan bos. Miljarden mensen en dieren zijn de dupe van deze massale kap. Wij dragen bij aan verantwoord bosbeheer door hout te gebruiken dat is voorzien van het FSC en/of PEFC keurmerk. Daarbij zijn wij als bedrijf gecertificeerd om een volledig project FSC gecertificeerd uit te voeren. Dit betekend dat wij controleren op toepassing van de juiste materialen welke gecertificeerd zijn door FSC . Tevens houden wij de vereiste administratie bij welke door FSC vereist wordt om de ketencontrole goed te waarborgen.

Erkend leerbedrijf Fundeon  Werken aan de toekomst.

van Kessel Bouw B.V. werkt op meerde manieren aan de toekomst. Behalve dat we een vooruitstrevende aannemer zijn op het gebied van luchtdicht en energiezuinig bouwen dragen wij tevens ons steentje bij aan de toekomst van ons bedrijf en de gehele bouwsector. Leergierige jongeren kunnen bij ons het vak van timmerman leren door samen met een van onze leermeesters de bouw op te gaan. Vele jonge timmermannen hebben binnen ons bedrijf de kneepjes van het vak geleerd. Onder toezicht van Fundeon doen studenten ervaring bij ons op, maken ze tekeningen en wordt hun werk als examenopdracht beoordeeld.